Sveikata ir verslas

Mes savo vaikus mokome Pitagoro teoremos, nors tik nedidelės dalies gyvenime ji bus kasdien reikalinga. Mes savo vaikų visai nemokome savęs pažinimo bei pajautimo, nors šie dalykai gyvenime yra patys svarbiausi.

Gyvename visuomenėje, kurioje nori ar nenori, bet beveik visi esame priversti būti verslininkais, nes turime pirkti… – maistą. Jo pirkimas – tai sandėris tarp pardavėjo ir pirkėjo, ir šis kasdienis keleto dešimčių litų mažytis sandėris dažnai yra kur kas svarbesnis, nei tie milijonus kraunantys, kurie sudaromi prabangiuose ofisuose. Parduotuvė ar turgus mums siūlo ir mes perkame. Arba neperkame. Bet dažniausiai perkame, nes esame kūno fiziologijos verčiami laikas nuo laiko valgyti. Jų maistas – mūsų pinigai. Parduodu – perku.

Ar geri verslininkai esame šiame nuolatiniame ir nesibaigiančiame sandėryje? Blogi. Todėl, kad šio sandėrio teisingai sudarinėti mus niekas niekada nemokė ir nemoko. Atvirkščiai – mus nuolat šiame sandėryje pardavėjas stengiasi apkvailinti. Nesutinkate? Paanalizuokime. Bet tai padarykime ne atmestinai ir paviršutiniškai, o įsigilindami.

Ar rimtame verslo sandėryje pirksite prekę neišsiaiškinę apie ją iki galo ir patikėję tik gamintojo ar pardavėjo liaupsinančiomis ją kalbomis? Žinoma, kad ne, nes priešingu atveju didelė tikimybė, kad prisipirksite daug gražaus dailioje pakuotėje, bet šlamšto, kuris bus nereikalingas nei jums, nei jūsų pagaminto iš tos prekės produkto pirkėjams. Taip elgiatės versle.O kaip elgiatės su mažaisiais kasdieniniais sandėriais? Taip pat? Deja, ne.Jūs perkate patikėję tuo, kas yra parašyta ant pakuotės, ir ką jums įkalė į galvą televizijos, internetinė ar žurnalinė-laikraštinė bei prekybcentrių reklama.

Absoliučiai visų žmonių, tarp jų ir bet kokio lygio verslininkų, sėkmė gyvenime priklauso nuo faktoriaus Nr.1 – sveikatos.Nebus sveikatos – nebus ne tik verslo, bet nebus ir paties gyvenimo.

Pažįstama frazė? Daugelį kartų girdėta? Bet ar buvo nors kartą ji suprasta?

Visuomenės infantilizmas požiūryje į sveikatą – akivaizdus.

Blogos pasekmės dažniausiai ištinka tuos, kurie gyvenime be savo verslo ar pomėgių niekuo daugiau nesidomi. Klaidinga manyti, kad savo sveikatos priežiūrą ir problemas visiškai galima patikėti gydytojams. Daugelio mąstyme įsišaknijusi mintis, jog baltas chalatas – tai sėkmės garantas šalinant sveikatos problemas. Didžioji dauguma mano, kad viskas priklauso nuo pinigų kiekio – daug lėšų įveiks bet kokią ligą. Deja, gyvenimo praktika rodo, kad taip nėra, nes sveikimo procese visada dalyvauja du partneriai – gydytojas ir pats pacientas. Šiame procese gydytojo indėlis apie 20%, paciento apie …50%. Ir jei nors vienas iš šių partnerių yra niekam tikęs, tuomet sveikatos palaikymo ar atstatymo biznis eina šuniui ant uodegos. Net ir geriausias gydytojas bus bejėgis, jei jo pacientas bus blogas partneris. Blogas tiek teorinių žinių požiūriu, tiek praktiškai jas realizuojant.

Kai verslininkas savo verslui vystyti ieško partnerių, jis visada pirmiausia gerai susipažįsta su partnerio sugebėjimais ir profesionalumu. Sėkmingi verslininkai ne iš kitų kalbų ar patarimų renkasi savo verslo partnerius, o patys įsitikina kolegų teoriniais sugebėjimais, ir tik po to daro sekantį žingsnį link praktikos. Norėdamas įvertinti partnerį, sėkmingas verslininkas turi pats gerai išmanyti verslo reikalus, tik tuomet sandėris supils gerą derlių į abiejų partnerių aruodus. Teisingai pasirinkti sveikatos palaikymo ar atstatymo sandėryje partnerį pavyksta tik tada, kai ir pacientas sugeba teisingai įvertinti arba bent jau nuspėti partnerio, šiuo atveju gydytojo kvalifikacinius sugebėjimus. Kai kas paprieštaraus dėstomoms mintims, manydamas, jog negali įvertinti gydytojo kvalifikacijos. Šiai minčiai užgesinti siūlome analogiją: kai stebite dviejų didmeistrių šachmatų partiją, privalote bent jau žinoti šachmatų figūrų ėjimus. Niekas nereikalauja iš jūsų būti didmeistriu, tačiau teisingas abėcėlės žinojimas būtinas kiekvienam, kuris nori suvokti, kas dedasi ant languotos lentos. Žinoti žaidimo taisykles privalo kiekvienas. Tik jas žinant galima atskirti kas yra kas ir po to sėkmingai statyti už vieną ar kitą varžovą.

Šeimą visada sudaro du suaugę asmenys – vyras ir moteris. Normalioje visuomenėje šeimos piniginius reikalus dažniausiai tvarko vyras – tai sąlygoja evoliucijoje susiklostę mūsų fiziologiniai ypatumai – didesnė pogumburio liauka ir mažesnis dubuo. Nuo moters šeimoje elgesio labai priklauso ne tik vyro verslininko sėkmė, bet ir visos šeimos gerovė. Teisinga žmona privalo domėtis viskuo, kas gali teigiamai įtakoti šeimos narių sveikatą.

Grupę aklųjų paprašė apibūdinti dramblį. Vienas apibūdino jį kaip „ilgą vamzdį“, kitas – kaip „plokščią medžiagos gabalą“ ir t.t. Kiekvienas iš jų, apibūdindamas tą gyvūno dalį, prie kurios lietėsi, buvo užtikrintas, kad yra teisus, ir buvo įsitikinęs, kad likusieji fundamentaliai klysta. Nesugebėjimas matyti bendro vaizdo ir buvo jų bendros klaidos priežastimi.

Viskas priklauso nuo požiūrio – jei žmogus, žiūrėdamas į mišką, mato tik medžius ir medžio ekonominę naudą, tuomet yra pavojus, kad siekdamas tos naudos, jis sunaikins patį mišką. Jei gydytojas, žiūrėdamas į pacientą, mato tik atskiro organo ar atskiros sistemos sutrikimą, tuomet yra pavojus, kad gydytojas sunaikins ir patį pacientą.

Matyti ne tik medžius, bet ir mišką, dabartinio gydytojo šiuolaikinė medicina nemoko. Ji šiandien puikiai diagnozuoja, puikiai gydo traumas, tačiau kai reikalas pasisuka link sisteminių susirgimų, ji tampa akla – sisteminio mąstymo šiuolaikinis gydytojas nemokomas, nes dabartinės medicininės studijos remiasi ligų simptomų ir vaistų nuo jų įsikalimu į galvas mintinai, bet ne žmogaus organizme vykstančių procesų globalios analizės mokymu.

Šiandien didžioji dalis gydytojų pamiršo, jog jų pareiga ne tik gydyti, bet ir mokyti žmogų kaip išlikti sveikam, pačiam savo pavyzdžiu įrodant, jog turint žinių ir jas pritaikant, galima ir nesirgti, o gyventi kur kas ilgesnį ir prasmingesnį gyvenimą. Manau, kad bet kuris tikras gydytojas bus laimingesnis savo sieloje, jei pacientas ateis tik pasitarti ir pasimokyti kaip išsaugoti sveikatą, o ne gydytis. Nesitiki, kad pašalinus vaikui tonziles ar akląją žarną, gydytoją užplūsta tokia pat palaima, kurią patiria kiekvienas mokytojas, kai jo mokinys egzamino metu teisingai atsako į visus klausimus. Nuovokus, bet nelabai sąžiningas gydytojas pašalinęs organą, gerai žino, jog jo pacientas anksčiau ar vėliau sugrįš jei ne pas jį, tai pas jo kolegas, ir jau su naujomis bėdomis. Sugrįš, nes gydytojas padarė ne viską – nepašalino priežasties, tai yra neišsiaiškino pats ir nepaaiškino pacientui, būtent kodėl ir kur jis neteisingai elgėsi su savo kūnu.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *